cMc - 
The Children's Math Centreצורה אוטומטית: הורים
צורה אוטומטית: ילדים
צורה אוטומטית: ביתספר
תיבת טקסט:    דף הבית
תיבת טקסט:        צור קשר
מורים

אתם מחפשים רעיונות חדשים?

למרות כל המאמצים התלמיד לא מבין?

אילו תרגילים באמת חשובים?

איך ניתן להבין בלי לחץ - בעזרת משחק אחד או שנים?

אילו משחקים או עזרי לימוד כדאי לקנות?

תפקידו של הספר בשיעור חשבון.

שיעורי בית -  למלא עוד דפים בספר?

קביעת יעדים ודרכים להשגתם.

תפקיד ההורים -  דרכים לעידוד ההורים לקחת חלק פעיל בחוויה המתמטית.

 

נושאים אלה ועוד הרבה אחרים מעניינים אתכם?

בואו לסדנאות ומפגשים או קבעו שעת יעוץ.

  

מלבן מעוגל: ילדים
חוגים
סדנאות
שיעור פרטי
קייטנות

הורים ומורים
סדנאות
יעוץ

בתי ספר
סדנאות
יעוץ
חדרמטיקה
- ערב הורים בנושא לוח הכפל
בירושלים
גוש עציון
ובית שמש


ארץ המספרים
תוכנית חדשה לגננות והורים


הזמנה למורים וגננות

הזמינו עכשיו סדנאות למורים

ההרשמה לחוגים לשנת הלימודים תשע"ג החלה